માથામાં ધૂળ ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથામાં ધૂળ ઘાલવી

  • 1

    આબરૂ ઉપર પાણી ફેરવવું.