માથા પર થન થન નાચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથા પર થન થન નાચવું

  • 1

    બહેકી જઈ દુઃખ દેવું; ન ગાંઠવું; શિરજોરી કરવી.