માથા સરસા જડ્યા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથા સરસા જડ્યા હોવા

  • 1

    પાનું પડ્યું હોવું; મરતા લગીનો સંબંધ બંધાયો હોવો.