માથું ઉઘાડું રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ઉઘાડું રાખવું

  • 1

    માથે સાલ્લો ન રાખવો; લાજ-મર્યાદા ન જાળવવાં.