માથું ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ઊતરવું

  • 1

    માથું દુઃખતું મટી જવું.