માથે ખેંચી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે ખેંચી લેવું

  • 1

    (પોતા ઉપર) જવાબદારી વહોરી લેવી.