માથું ઘૂમ થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ઘૂમ થવું

  • 1

    માથું દુઃખવું.