માથું જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું જોવું

  • 1

    માથામાં જૂ વગેરેની તપાસ કરવી.