માથે દુશ્મન ગાજવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે દુશ્મન ગાજવા

  • 1

    દુશ્મનનો ભય ઝઝૂમવો.