માથું નીકળી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું નીકળી પડવું

  • 1

    સખત માથું દુઃખવું.