માથું ફાટી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ફાટી જવું

  • 1

    તાપ, દરદ કે બદબોથી માથું દુઃખી આવવું.

  • 2

    ગુસ્સો ચડવો.