માથું ભાંગે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ભાંગે એવું

  • 1

    પહોંચી વળે એવું; માથાનું.