માથું ભોંયમાં ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ભોંયમાં ઘાલવું

  • 1

    ગુનામાં આવવાથી શરમાવું-લજવાઈને નીચું જોવું.