માથે મોત ભમવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે મોત ભમવું

  • 1

    મરણકાળ આવી પહોંચવો; આવી બનવું.