માથે હાથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે હાથ

  • 1

    આશ્રય; કૃપા.