માંદેસાજે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માંદેસાજે જવું

  • 1

    કોઈ માંદુંસાજું હોય તેને જોવા માટે જવું.