માનત રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માનત રાખવી

  • 1

    બાધા રાખવી.