માનમાં રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માનમાં રહેવું

  • 1

    અભિમાનમાં રહેવું; મોટાઈમાં રહેવું.