માન રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માન રાખવું

  • 1

    પ્રતિષ્ઠા જાળવવી.

  • 2

    સામાનું માન રહે તે ખાતર તે કહે તે કરવું.