માફી આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માફી આપવી

  • 1

    ક્ષમા આપવી.

  • 2

    મહેરબાનીની રાહે જવા દેવું.