માયામાં લપટાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માયામાં લપટાવું

  • 1

    સંસારવહેવારમાં મૂઢ થઈ જવું.

  • 2

    પ્રપંચમાં ફસાવું.