મારકો કરવો કે મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારકો કરવો કે મારવો

  • 1

    નિશાન કરવું.