માર્ગ દેખાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માર્ગ દેખાડવો

  • 1

    રસ્તો-ઉપાય-ઉકેલ બતાવવો.

  • 2

    ખરો રસ્તો બતાવવો.