મારું તારું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારું તારું કરવું

  • 1

    આપપરભાવ-ભેદભાવ રાખવો.