ગુજરાતી

માં માર માર કરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માર માર કરવું1મારું મારું કરવું2

માર માર કરવું1

  • 1

    વારંવાર મારવું.

  • 2

    તાકીદ કરવી; ઉતાવળ કરવી.

ગુજરાતી

માં માર માર કરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માર માર કરવું1મારું મારું કરવું2

મારું મારું કરવું2

  • 1

    મિથ્યા અહંબુદ્ધિ તથા મમત્વબુદ્ધિ રાખવી.