માલામાલ થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માલામાલ થઈ જવું

  • 1

    ન્યાલ થઈ જવું.

  • 2

    લાક્ષણિક પાયમાલ-ખાખાવીખી થઈ જવું.