માળાના મૂળગા જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માળાના મૂળગા જવા

  • 1

    એક લેવા જતાં હોય તેય ગુમાવવું.