માળાનો મેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માળાનો મેર

  • 1

    ટોળી કે મંડળીનો આગેવાન.