માળ ભાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માળ ભાગવો

  • 1

    વેરાન બીડ જેવા પ્રદેશને ખેડી, ખેતીના ઉપયોગમાં લાવવો.