માંહોમાંહે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માંહોમાંહે

અવ્યય

  • 1

    અંદર અંદર.