મિજમાની ઉડાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મિજમાની ઉડાવવી

  • 1

    ઉજાણી કરવી; માણવી.