મિથ્યાવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મિથ્યાવાદી

વિશેષણ

  • 1

    જૂઠું બોલનારું.