મીઠી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીઠી મારવી

  • 1

    હૈયા સરસું ચાંપવું.

  • 2

    હોઠે ચુંબન લેવું (ગ્રામ્ય).