મીંડલો લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીંડલો લેવી

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી કપાળ ઉપર ચોટલાની લટ ગૂંથવી.