મીણ મીણ થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીણ મીણ થઈ જવું

  • 1

    મીણ જેવું નરમ થઈ જવું.