મીનાં કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીનાં કહેવું

  • 1

    હાર કબૂલ કરવી.