મોંએ તાળું દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંએ તાળું દેવું

  • 1

    ના બોલવું; મૌન પકડવું.