મોખમાં ફરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોખમાં ફરવું

  • 1

    લાગમાં કે વેંતમાં ફરવું.