મોખરે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોખરે કરવું

  • 1

    આગળ કરવું-ધરવું.

  • 2

    આગેવાન કરવું.