મોખરે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોખરે જવું

  • 1

    આગળ જવું-ચાલવું.

  • 2

    આગેવાની લેવી.