મોખ ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોખ ખાવો

  • 1

    અનુકૂળતા મળવી; લાગ હોવો; પ્રસંગ મળવો.