મોખ ધારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોખ ધારવો

  • 1

    કામે વળગાડવું; ઠેકાણે પાડવું.

  • 2

    સગવડ કરવી.