મોઘુંસોંઘું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઘુંસોંઘું થવું

  • 1

    માન માગવું.