મોટા મનનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોટા મનનું

  • 1

    ઉદાર.