મોટી ખાટનો માંકડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોટી ખાટનો માંકડ

  • 1

    મોટાને આશરે રહેનારો-તે કારણે મગરૂરી દાખવતો માણસ.