મોટું કપાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોટું કપાળ

  • 1

    ભાગ્યશાળીનું કપાળ.