મોટું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોટું કરવું

  • 1

    ઉછેરવું.

  • 2

    મહત્તા આપવી; માન આપવું.