મોટે પાટલે બેસાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોટે પાટલે બેસાડવું

  • 1

    વધારે માન આપવું; વખાણ કરવાં; ફુલાવવું.