મોટું મીડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોટું મીડું

  • 1

    સાવ શૂન્ય; કાંઈ જ નહીં.