મોટું મોં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોટું મોં

  • 1

    લાલચુ કે ખાઉધરો સ્વભાવ.

  • 2

    રિસાઈને ચડેલું મોં.